İçeriğe geç

Kurulum & Bakım


Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-5’de (Yapı İşlerinde Kullanılan İş Ekipmanlarının Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları) yer aldığı üzere yapı işlerinde yapının çeşidine bağlı olarak seçilmek üzere Yüksekte Çalışma Sistemlerinin (Yatay Yaşam Hattı, Dikey Yaşam Hattı, Ankrajlar) kurulması ve İş Güvenliği Ekipmanlarının kullanılması ülkemizde zorunludur.

ODİN SAFETY üretimi olan Yüksekte Çalışma Sistemlerimizin (Yatay Yaşam Hattı, Dikey Yaşam Hattı ve Ankrajlar) kurulumları uluslararası IRATA L1/L2/L3 ve/veya SPRAT L1/L2/L3 eğitimi almış, yüksekte çalışma sertifikasına sahip tecrübeli uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

İlk aşama olan yaşam hattı projelendirildikten sonra müşterimize teklif dahilinde sunulur. İlgili teklifin onaylanmasını ile proje büyüklüğüne ve saha koşullarına (hava durumu, üretim planlaması vb.) bağlı olarak mümkün olan en kısa sürede kurulum ve montaj uygulaması gerçekleştirilir. Son olarak kullanıcı eğitimleri ekibimiz tarafından ücretsiz verilir ve eğitim kayıt altına alınarak iş teslimi yapılır.

Periyodik Bakım

Tüm iş güvenliği ve yüksekte çalışma sistemlerinin ilgili yönetmelik gereği yılda bir kez periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması gerekir. ODİN SAFETY üretimi olan OD-MAXILINE Yatay Yaşam Hatları, OD-VERTILINE Dikey Yaşam Hatları ve diğer ankraj ürünlerimizin periyodik bakım çalışmaları uzman ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Ürünlerin yüksekte çalışma eğitimlerinde ve ürün kullanım eğitimlerinde aktarılan her kullanımdan önce kullanıcı tarafında yapılması gereken temel kontrolleri bulunmaktadır. Ayrıca ODİN SAFETY markalı ürünlerimizin periyodik kontrolleri ise; yılda en az 1 defa ODİN SAFETY veya ODİN SAFETY tarafından yetkilendirilen kurum ve personel tarafından kontrol edilerek kullanıma uygunluğu onaylanmış olmalıdır. Bu kontrol tarihleri uyarı levhası üzerine yazılmış olabileceği gibi kullanıcı tarafından dokümante edilerek takip edilmelidir. Ürün periyodik kontrolünden sonra ürün tipi, model, üretici iletişim bilgileri, seri numarası, üretim tarihi, satın alma tarihi, ilk kullanım tarihi, bir sonraki periyodik kontrol tarihi, problemler, yorumlar, kontrolü yapan uzmanın isim ve soy ismi bilgilerinin yer almış olduğu ürün kontrol tutanağı düzenlenip bir nüshası müşteride bir nüshası ODİN SAFETY de kalacak biçimde düzenlenir ve aynı zamanda e-posta olarak ilgili kişiler ile paylaşılır. ODİN SAFETY markalı ürünlerimizin tamiri ve bakımı ise tarafımızdan yetkilendirilen kişi veya kurum tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda yapılmalıdır.

Önceden yazılı iznimiz alınmadan ürün üzerinde herhangi bir değiştirme, tamir veya ekleme yapılmamalıdır. Aksi takdirde oluşacak tehlikelerden ODİN SAFETY olarak sorumlu olmayacağımızı açıkça beyan ediyoruz. Detaylı bilgi için www.odinsafety.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.